Modern Retro – A Vintage Goldmine

 Modern Retro Vintage Store

Om Modern Retro
Välkommen till Modern Retros vintagevaruhus. 200 kvm stor garagelokal fyllt med vintagevaror från 1920–1980-tal, deadstock och second hand. Kläder, skor, accessoarer, möbler, vinylskivor, musikinstrument och udda prylar. Vår passion är gamla saker som bär på en historia, gamla ting som är tidlösa. Modern Retro har lång erfarenhet av vintage.

Adress + öppettider
Wollmar Yxkullsgatan 9, 118 50 Stockholm
Mån–fre: 12–18, lör: 12–16
T-bana: Mariatorget
Tfn: 08-640 72 92
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

About Modern Retro
Welcome to Modern Retro’s vintage department store. 200 square meters large garage filled with vintage articles from 1920’s–1980’s, deadstock and second hand. Clothing, shoes, accessories, furniture, vinylrecords, musical instruments and odd stuff. Our passion is old objects that tells a story, old things that are timeless. Modern Retro has extensive experience in vintage.

Hours + Directions
Wollmar Yxkullsgatan 9, SE-118 50 Stockholm, Sweden
Mon–Fri: 12–18 Sat: 12–16
Subway: Mariatorget
Phone: +46-8-6407292
Follow us on Facebook
Follow us on Instagram